Spring til indhold

Indgåelse af ægteskab i Uganda

Information om indgåelse af ægteskab i Uganda.

Ifølge de for Udenrigsministeriet foreliggende oplysninger er proceduren følgende, når en dansk statsborger ønsker at indgå ægteskab i Uganda med en ugandisk statsborger, eller når to danske statsborgere ønsker at indgå ægteskab.

Ifølge ugandisk lov kan et ægteskab indgås mellem to personer ved deres fornufts fulde brug uden hensyn til race, stamme, religion eller statsborgerskab.

Ved henvendelse til kirken eller rådhuset, hvor man ønsker vielsen forrettet, skal der udfyldes et såkaldt "Notice of Marriage", hvor man underretter myndighederne om den planlagte vielse.

Tidligst 21 dage og senest 3 måneder efter underskrivelsen af ovennævnte dokument udfærdiges en erklæring, hvor parret bekræfter følgende:

  • at en af parterne har boet mindst 15 dage i det distrikt, hvor vielsen skal foregå. 
  • at begge parter er fyldt 21 år. Hvis dette ikke er tilfældet, kræves skriftligt samtykke fra den pågældendes forældre. 
  • at parterne ikke er nært beslægtede. 
  • at ingen af parterne allerede er gift.

Myndighederne udsteder herefter en bekræftelse på, at betingelserne for indgåelse af ægteskab anses for opfyldte. Efter vielsen udstedes to vielsesattester, hvoraf parret får den ene, og den anden sendes til myndighederne i distriktet.

Generelle oplysninger

I den danske bopælskommune skal der udstedes en ægteskabsattest, som skal legaliseres i Udenrigsministeriet og sluttelig af den danske ambassade i Kampala. Herudover skal der forevises gyldigt pas.

En kirkelig vielse skal forrettes i dagtimerne mellem kl. 08.00 og kl. 18.00 og skal overværes af mindst to vidner ud over parret selv og præsten. En borgerlig vielse foregår mellem kl. 10.00 og kl. 16.00 også i overværelse af to vidner.

Homoseksuelle ægteskaber er ulovlige i Uganda.

Der kræves visum til Uganda for danske statsborgere.