Spring til indhold

Pas

Det er muligt at søge om nyt pas på ambassaden. I hastetilfælde kan der udstedes et provisorisk pas.

Danske nationalpas

Ansøgning om dansk pas kan indgives via ambassaden. I hastetilfælde kan der udstedes et provisorisk pas. Ansøgningsskema kan downloades nedenfor. Det er også muligt at få ansøgningsblanketter på ambassaden.

Fra 1. januar 2012 skal nye danske pas indeholde digitale fotos, fingeraftryk og underskrift. Dermed skabes der større sikkerhed for, at passet ikke kan forfalskes eller misbruges. I forvejen rummer de danske pas et digitalt fotografi af indehaveren. Dit nuværende pas er stadig gyldigt indtil udløbsdatoen.

Beslutningen om indførelse af fingeraftryk i pas er en central beslutning i EU som led i bekæmpelsen af terrorisme, menneskehandel, menneskesmugling, ulovlig indvandring og anden grænseoverskridende kriminalitet. Med de nye biometriske pas sikres danske statsborgere også muligheden for fortsat at kunne rejse til lande, der på sigt vil kræve den type pas ved indrejse.

Med de nye pas er du bedre sikret mod, at uvedkommende stjæler din identitet og udgiver sig for dig, og mod, at dit pas forfalskes.

De nye pas kræver installation af særligt udstyr til optagelse af fotos, fingeraftryk og underskrift. Ansøgningerne modtages og behandles af særligt bemyndigede medarbejdere, der vil få adgang til visse oplysninger i det centrale personregister, CPR.

Dette har som følge, at der fra 1. januar 2012 vil være færre danske repræsentationer, hvor du kan søge om pas. En liste over de ambassader og konsulater, der kan udstede biometriske pas, kan downloades fra denne side.

Hvis et tidligere pas er blevet stjålet, skal der afleveres en politirapport.

Ekspeditionstiden er ca. 4 uger.

Tidsbestilling

For at undgå ventetider vil ansøgninger om pas kun kunne finde sted ved forudgående tidsbestilling.

Gebyrer:  

  • Personer mellem 18 og 65 år: UGX 450,000
  • Personer under 18 år: UGX 450,000
  • Personer over 65 år: UGX 450,000
  • Provisorisk pas (nødpas): UGX 450,000

NB: Udenfor ambassadens åbningstider påkræves ekstra gebyr, jfr. gebyr pr. 19.02.2013. For yderligere information om pasregler henvises til link til Udenrigsministeriets hjemmeside.

Hvad kan jeg få ordnet på honorære konsulater fra 1. januar 2012?

De honorære konsulater kan fra 1. januar 2012 kun forlænge pas og udstede nødpas (provisoriske pas).

Det bliver pr. 15. juni 2012 muligt for børn under 12 år (som ikke skal afgive fingeraftryk) at søge om pas på de honorære konsulater og på ambassader uden biometrioptageudstyr. Bemærk, at der skal medbringes to papirbilleder samt at begge forældremyndighedsindehavere skal give samtykke. De fleste honorære konsulater og de ambassader, der ikke har biometrisk udstyr, kan stadig udstede nødpas og forlænge eksisterende pas.

En betingelse for forlængelse af et udløbet pas er, at det ikke er udløbet for mere end tre måneder siden. (Indtil den 1.1.2012 kan pas forlænges, hvis det ikke er udløbet for mere end to år siden). Et pas kan kun forlænges én gang og for max. 12 måneder. Det anbefales, at du sikrer dig, at rejsemålets myndigheder godkender forlængede pas. Forlængede pas kan fx ikke anvendes ved indrejse uden visum til USA.

Et nødpas (provisorisk pas) udstedes kun med gyldighed for det tidsrum, som er påkrævet af hensyn til rejsens varighed og eventuelle regler i de lande, der gennemrejses, og ikke for mere end 12 måneder. Et provisorisk pas skal afleveres til politiet eller en dansk repræsentation efter benyttelsen. Rejse på et provisorisk pas kan evt. give problemer i forhold til udenlandske grænsekontrolmyndigheder. Det anbefales, at ansøgeren sikrer sig, at rejsemålets og transitlandes myndigheder godkender provisoriske pas.

Skal jeg også til ambassaden for at hente det nye pas efter den 1. januar 2012?

Danskere, der bor i udlandet, har mulighed for at søge om pas under ophold i Danmark og ved kortvarigt besøg i et område med en pasudstedende repræsentation i udlandet. Det er gjort lettere ved muligheden for, at få udleveret passet et andet sted end der hvor der ansøges. Ved ansøgning i Danmark er det muligt at få passet udleveret ved alle danske repræsentationer i udlandet, herunder de mange honorære konsulater. Ved ansøgning i udlandet er det muligt at få passet leveret til alle danske repræsentationer herunder honorære konsulater. Fra midt august 2012 bliver det endvidere muligt at få passet udleveret ved en lang række danske borgerservice centre i Danmark. En komplet liste vil blive opdateret her. Ved udlevering i udlandet et andet sted end der hvor der ansøges skal der betales et gebyr ved udleveringen på 185 kr. (2012 sats) og det anbefales fortsat at ansøge i tide til at få passet udleveret, mens man er i Danmark.

Skal jeg medbringe billeder til passet?

Nej. Ambassaden bliver med det nye udstyr i stand til at tage billeder til passet. Ved ansøgning om almindeligt dansk pas skal ansøger derfor ikke længere medbringe to fotos. Til provisorisk pas (nødpas) skal to fotos dog fortsat medbringes.
Børn: Det kan anbefales at medbringe et nyt billede af barnet, som opfylder Politiets krav. Dette billede kan scannes af ambassaden i de situationer, hvor det ikke er muligt at få taget et billede som opfylder kravene.

Kan jeg få et biometrisk pas hvis min finger er skadet?

Ja, men det afhænger af skadens omfang. Ifølge lovgivningen skal der altid biometri i et biometrisk pas. Det betyder, at man kun kan få et provisorisk pas, hvis man eksempelvis har plaster, bandage, gips på hele hånden. Hvis det derimod kun drejer sig om en enkelt finger, er det stadigvæk muligt at få et pas. I så fald tages fingeraftryk af en anden finger end pegefingeren.

Skal børn også afgive fingeraftryk?

Nej. Der tages ikke fingeraftryk af børn under 12 år, men de skal møde op personligt for at søge om pas.

 

Kontakt

Embassy of Denmark
Plot 3 Lumumba Avenue
P.O. Box 11243, Kampala

Tel.: +256 (0) 312 363 000 

E-mail: kmtamb@um.dk

Åbningstider i den konsulære sektion er fra kl. 9-11 mandag og tirsdag samt torsdag. Lukket onsdag og fredag.