Skip to content

Den danske ambassade i Kampala søger en akademisk medarbejder til bistandsforvaltning

27.09.2017  08:13
Forsvarlig økonomiforvaltning og anti-korruption har en meget høj prioritet på ambassaden. I samarbejde med ambassadens udsendte økonomifuldmægtig og programmedarbejdere, vil der skulle gennemføres monitoreringsbesøg hos alle landeprogrammets partnere mindst en gang om året. Der må således påregnes feltbesøg i stillingen.

Medarbejderen vil være ansvarlig for en række opgaver inden for forvaltning af bistanden. Du vil arbejde direkte under ambassadens økonomifuldmægtig og indgå i et tæt samarbejde med ambassadens programmedarbejdere, administrationsafdeling, Danida rådgivere og implementerende partnere. Arbejdsopgaverne vil inkludere:

·        Ansvarlig for indkøb og kontrakter under bistanden, herunder EU udbud i samarbejde med kontraktkontoret i Udenrigsministeriet og den danske Kammeradvokat

·        Ansvarlig for administration af rådgivere, herunder samarbejde med HR i Udenrigsministeriet

·        Assistere med regnskabsaflæggelse i Udenrigsministeriets økonomiforvaltningssystemer

·        Assistere programmedarbejderne med systematisering af og opfølgning på anbefalinger fra revisions-, monitorerings- og fremskidtsrapporter

·        Assistere programmedarbejderne med budgetanalyser og opdatering af budgetterne i Udenrigsministeriets økonomiforvaltningssystemer

·        Systematisere og opdatere oversigter over sager om uregelmæssigheder/korruption

·        Assistere i ambassadens praktiske anti-korruptionsarbejde både i udviklingssamarbejdet og i ambassadens drift

·        Assistere med finansielle monitoreringsbesøg

·        Assistere med sparring og skrivebordoplæring for programmedarbejderne i Udenrigsministeriets økonomiforvaltningssystemer (forhåndskendskab til systemerne er ikke nødvendig)

·       ´Ansvarlig for administrativ rapportering til EU vedrørende EU’s bidrag til Democratic Governance Facility gennem det delegerede partnerskab.

 

Kvalifikationer:

·        Relevant kandidatuddannelse eller lignende

·        Erfaring med administration og forvaltning i en større offentlig (eller offentligt finansieret) organisation

·        I stand til at læse og forstå instruktioner og guidelines på dansk

·        Motiveret for at arbejde med bistands- og økonomiforvaltning

·        Systematisk og logisk tænkende

·        Grundig og i stand til hurtig og selvstændigt at sætte sig ind i guidelines og systemer

·        Har en konstruktiv og opsøgende tilgang til samarbejdet med kollegaer på ambassaden og eksterne partnere og er i stand til at slå igennem uden at sætte det gode samarbejde over styr


Vi tilbyder:

·        En åben og ligefrem arbejdskultur, hvor godt samarbejde er i højsædet

·        Mulighed for fleksible arbejdstider

·        37 timers arbejdsuge

·        Ferie og helligdage i henhold til Udenrigsministeriets regler for lokaltansatte medarbejdere

·        Løn i henhold til ambassadens lønstruktur for akademiske medarbejdere

·        Godt kollegaskab med både lokale og danske kollegaer

·        Lyse og rummelige kontorforhold med godt indeklima

Ansøgningsfrist 10. oktober 2017.

Vi forventer at holde samtaler d. 23. og 24. oktober med opstart i stillingen hurtigst muligt derefter. Ansættelsen er i udgangspunktet for en 2 årig periode.

Ansøgningen skal sendes til kmtamb@um.dk og maks. fylde 1 side eksklusiv CV.