Skip to content

Den danske ambassade i Kampala søger en akademisk medarbejder til bistandsforvaltning

27.09.2017  08:13


Den danske ambassade i Kampala forvalter et landeprogram på knap 1 milliard kr. i perioden 2018-2022 fordelt på programmer inden for vækst og beskæftigelse og god regeringsførelse. Programmerne implementeres af ca. 10 implementerede partnere, hvoraf to er enheder hvor ambassadens har et udvidet juridisk og administrationsmæssigt ansvar (decentrale enheder).

Forsvarlig økonomiforvaltning og anti-korruption har en meget høj prioritet på ambassaden. I samarbejde med ambassadens udsendte økonomifuldmægtig og programmedarbejdere, vil der skulle gennemføres monitoreringsbesøg hos alle landeprogrammets partnere mindst en gang om året. Der må således påregnes feltbesøg i stillingen.

Medarbejderen vil være ansvarlig for en række opgaver inden for forvaltning af bistanden. Du vil arbejde direkte under ambassadens økonomifuldmægtig og indgå i et tæt samarbejde med ambassadens programmedarbejdere, administrationsafdeling, Danida rådgivere og implementerende partnere. Arbejdsopgaverne vil inkludere:

·        Ansvarlig for indkøb og kontrakter under bistanden, herunder EU udbud i samarbejde med kontraktkontoret i Udenrigsministeriet og den danske Kammeradvokat

·        Ansvarlig for administration af rådgivere, herunder samarbejde med HR i Udenrigsministeriet

·        Assistere med regnskabsaflæggelse i Udenrigsministeriets økonomiforvaltningssystemer

·        Assistere programmedarbejderne med systematisering af og opfølgning på anbefalinger fra revisions-, monitorerings- og fremskidtsrapporter

·        Assistere programmedarbejderne med budgetanalyser og opdatering af budgetterne i Udenrigsministeriets økonomiforvaltningssystemer

·        Systematisere og opdatere oversigter over sager om uregelmæssigheder/korruption

·        Assistere i ambassadens praktiske anti-korruptionsarbejde både i udviklingssamarbejdet og i ambassadens drift

·        Assistere med finansielle monitoreringsbesøg

·        Assistere med sparring og skrivebordoplæring for programmedarbejderne i Udenrigsministeriets økonomiforvaltningssystemer (forhåndskendskab til systemerne er ikke nødvendig)

·       ´Ansvarlig for administrativ rapportering til EU vedrørende EU’s bidrag til Democratic Governance Facility gennem det delegerede partnerskab.

 

Kvalifikationer:

·        Relevant kandidatuddannelse eller lignende

·        Erfaring med administration og forvaltning i en større offentlig (eller offentligt finansieret) organisation

·        I stand til at læse og forstå instruktioner og guidelines på dansk

·        Motiveret for at arbejde med bistands- og økonomiforvaltning

·        Systematisk og logisk tænkende

·        Grundig og i stand til hurtig og selvstændigt at sætte sig ind i guidelines og systemer

·        Har en konstruktiv og opsøgende tilgang til samarbejdet med kollegaer på ambassaden og eksterne partnere og er i stand til at slå igennem uden at sætte det gode samarbejde over styr


Vi tilbyder:

·        En åben og ligefrem arbejdskultur, hvor godt samarbejde er i højsædet

·        Mulighed for fleksible arbejdstider

·        37 timers arbejdsuge

·        Ferie og helligdage i henhold til Udenrigsministeriets regler for lokaltansatte medarbejdere

·        Løn i henhold til ambassadens lønstruktur for akademiske medarbejdere

·        Godt kollegaskab med både lokale og danske kollegaer

·        Lyse og rummelige kontorforhold med godt indeklima

Ansøgningsfrist 10. oktober 2017.

Vi forventer at holde samtaler d. 23. og 24. oktober med opstart i stillingen hurtigst muligt derefter. Ansættelsen er i udgangspunktet for en 2 årig periode.

Ansøgningen skal sendes til kmtamb@um.dk og maks. fylde 1 side eksklusiv CV.