Spring til indhold

Praktikant på den danske ambassade i Uganda

Den danske ambassade i Uganda udbyder tre praktikforløb hvert semester fra 1. februar til 31. juli og fra 1. august til 31. januar. Deadlines for ansøgning er hhv. 1. marts og 15. oktober for det følgende semester.

Som praktikant på den danske ambassade i Kampala får du mulighed for at få en professionel og personlig oplevelse, som vil give dig indsigt i en dansk ambassades daglige opgaver i et udviklingsland, herunder implementeringen af det danske landeprogram for Uganda.

Hver praktikant vil blive tilknyttet et af ambassadens tre teams: ’Finance and Administration’, ’Economic Growth’’ eller Politics and Governance:

Finance and Administration

Finance and Administration’- teamet søger en praktikant med interesse for ulandsbistand, offentlig administration og anti-korruptionsarbejde. Teamets primære fokus er økonomiadministration af Danmarks udviklingssamarbejde, og teamet arbejder derfor på tværs af alle Danidas engagementer i Uganda. Praktikanten vil hovedsagligt arbejde inden for udviklingssamarbejde, heriblandt med monitorering, opfølgning på regnskaber, korruptionssager, rammestyring, og budgettering. I løbet af praktikforløbet vil praktikanten få mulighed for at blive fortrolig med Danidas systemer, procedurer og guidelines, og får samtidig et godt indblik i koblingen af det programmatiske og finansielle i udviklingssamarbejdet. Fokus vil være på finansiel monitorering og anti-korruption, hvilket betyder at praktikanten vil blive inddraget i hele ambassadens udviklingsportefølje. Det giver praktikanten en unik indsigt i Danidas arbejde i et udviklingsland. Interesse for udviklingssamarbejde og offentlig administration er nødvendigt. Det er dog ikke et krav, at man skal have praktisk erfaring med økonomiadministration. 
 

Economic Growth

Ambassadens Economic Growth Team søger en praktikant med interesse for økonomisk udvikling. Teamet er ansvarlig for landeprogrammets vækstprogram kaldet UPSIDE ”Uganda Programme for Sustainable and Inclusive Development of the Economy”, med fokus på landbrugsudvikling, regional økonomisk integration, rammevilkårene for den private sektor og flygtninge i det nordlige Uganda. Endvidere beskæftiger teamet sig med mindre eksportrådsopgaver i forhold til danske virksomheder med interesse for det ugandiske marked. Et praktikforløb i Economic Growth Team vil give dig et grundigt indblik i Danidas daglige arbejde med udviklingsbistand, herunder i forhold til snitfladen mellem det humanitære område og de mere langsigtede udviklingsindsatser.

 

Politics and Governance      

Politics and Governance’-teamet søger en praktikant med interesse og kompetencer inden for udvikling og politiske analyser. Teamet rapporterer om den politiske udvikling til Udenrigsministeriet i København og er ansvarlig for landeprogrammets god regeringsførelsesprogram kaldet UPGRADE - Uganda Programme for Governance, Rights, Accountability and Democracy. Teamets arbejde består i høj grad af aktiv dialog med ligesindede lande, som også beskæftiger sig med anti-korruption, demokrati og menneskerettigheder, ligesom EU-koordination og samarbejde med danske og ugandiske civilsamfundsorganisationer har høj prioritet.                       

Typiske arbejdsopgaver for alle praktikanter

  • Deltage i møder og koordinering med andre udviklingspartnere.
  • Monitorering og evaluering af ambassadens initiativer, hvilket bl.a. indebærer vurdering af progress reports, revisionsrapporter, såvel som monitoreringsture i felten.
  • Intern og ekstern kommunikation samt ansvar for at opdatere og vedligeholde ambassadens kommunikationsplatforme.
  • Økonomiadministration af Danida-programmer.
  • Engagement i ambassadens støtte til kulturelle begivenheder.
  • Forskellige administrative opgaver så som at skrive udkast til breve, besvare henvendelser, forberede og tage referat af møder.

Praktikopholdet og de konkrete opgaver vil blive nærmere planlagt i samarbejde med praktikantens vejleder, så de passer til din uddannelse, kvalifikationer og interesser. Ansøgningerne vil blive vurderet ud fra motivation og kvalifikationer i forhold til behov i de forskellige teams.

Det får du ud af praktikopholdet

  • En unik indsigt i den politiske og økonomiske udvikling i Uganda.
  • Konkret erfaring med udenrigs- og udviklingspolitiske opgaver og overvejelser.
  • Motiverede kolleager som er parate til at guide og inddrage dig i dagligdagen på ambassaden.
  • Meritoverførsel af ECTS-point.

Kvalifikationer     

Vi forestiller os at du studerer statskundskab, økonomi, udviklingsstudier, afrikastudier, offentlig administration, finansiering eller noget lignende. Det forventes, at du kan arbejde selvstændigt såvel som i samarbejde med teamet. Vi forventer, at du har stor interesse i at arbejde i et udviklingsland og ønske om at forstå hvordan en ambassade arbejder. Derudover er det vigtigt, at du er udadvendt, er villig til at lære og besidder en stor grad af kulturel bevidsthed. Gode formuleringsevner er essentielle, samt fleksibilitet og en positiv attitude til den brede vifte af opgaver teamet arbejder med. Det er et krav at du har stærke mundtlige og skriftlige kompetencer i dansk og engelsk og gode IT kundskaber (MS Word, Excel, PowerPoint og Outlook) er en fordel. Ambassaden prioriterer sin eksterne kommunikation højt, hvorfor kendskab til og erfaring med kommunikation og sociale medier er en fordel.

Vilkår      

For at komme i betragtning skal du være indskrevet på en bachelor- eller kandidatuddannelse på et dansk eller udenlandsk universitet og forblive indskrevet gennem hele praktikopholdet. For at ansøge skal du derudover enten være dansk statsborger eller have adresse i Danmark, have boet i Danmark i minimum tre år og være indskrevet på et dansk universitet. Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden refunderer dokumenterede udgifter relateret til praktikopholdet (f.eks. flybilletter, vaccinationer, husleje og forsikring) med et beløb op til 3.500 kr. om måneden. Alternativt kan praktikanten vælge at modtage 3.500 kr. fast månedligt, men dermed opgive muligheden for SU (læs mere via Ankenævnet for SU). Opholdet varer seks måneder og praktikanten er selv ansvarlig for at finansiere biletter, visum, forsikring og vaccinationer. Det forventes at praktikanterne deler en møbleret lejlighed ca. 10 minutters gang fra ambassaden til ca. 333 USD plus forbrug per måned per person.

Du kan finde de specifikke retningslinjer for praktikanter på de danske repræsentationer her.

Ansøgningsfrist     

Send ansøgning, CV og evt. anbefalinger til kmtamb@um.dk i én samlet pdf-fil. Ansøgningen skal være på engelsk og må maksimalt fylde 1 side. I emnefeltet skal du skrive, hvilket team du søger: Internship (Team). Du er velkommen til at søge flere teams.

Frist er hhv. d. 1. marts og den 15. oktober.

Har du yderligere spørgsmål til praktikforløbet eller dagligdagen i Kampala, er du velkommen til at kontakte vores nuværende praktikanter, du finder deres e-mail adresser her.