Spring til indhold

Uganda i Tal

Tallene på denne og de underliggende sider er hentet fra Verdensbankens database og er fra 2013. Ved at klikke på "Link til kilde" i skemaet, kan man se Verdensbankens data for tidligere år.

Værdi Enhed Kilde
 
Landareal 241.550 Kvadratkilometer Link til kilde
Befolkningstal 41.162.465 Antal personer Link til kilde
Befolkningsvækst (årlig %) 3,75 Årlig % Link til kilde
Forventet levetid ved fødslen (år) 62,52 År Link til kilde
BNI per indbygger, købekraftsparitet (nuværende international $) 740 USD/indbygger Link til kilde
Vækst i BNP (årlig %) 3,90 Årlig % Link til kilde
Samlet offentlig udviklingsbistand (ODA) modtaget (nuværende USD) 2.009.199.951,17 USD/år Link til kilde
Offentlig udviklingsbistand (ODA) modtaget per indbygger (nuværende USD) 48,81 USD/indbygger Link til kilde
Nutidsværdi af udlandsgæld (nuværende USD) 0 USD Link til kilde
Dødeligheden for børn under fem år (per 1000) 50,20 Promille (‰) Link til kilde
Indskrevet i grundskolen (% netto) 102,70 Procent (%) Link til kilde
Forbedret vandkilde (% af befolkningen med adgang) Procent (%) Link til kilde