Spring til indhold

Indgåelse af ægteskab i Danmark og Uganda

Information om indgåelse af ægteskab i Danmark og Uganda.

Indgåelse af ægteskab i Denmark

For information om indgåelse af ægteskab i Danmark følg venligst dette link eller gå til www.borger.dk.

Indgåelse af ægteskab i Uganda

Ifølge de for Udenrigsministeriet foreliggende oplysninger er proceduren følgende, når en dansk statsborger ønsker at indgå ægteskab i Uganda med en ugandisk statsborger, eller når to danske statsborgere ønsker at indgå ægteskab i Uganda.

Ifølge ugandisk lov kan et ægteskab indgås mellem to personer ved deres fornufts fulde brug uden hensyn til race, stamme, religion eller statsborgerskab.

Homoseksuelle ægteskaber er ulovlige i Uganda.

Ved henvendelse til kirken eller rådhuset, hvor man ønsker vielsen forrettet, skal der udfyldes et såkaldt "Notice of Marriage", hvor man underretter myndighederne om den planlagte vielse.

Tidligst 21 dage og senest 3 måneder efter underskrivelsen af ovennævnte dokument udfærdiges en erklæring, hvor parret bekræfter følgende:

  • at en af parterne har boet mindst 21 dage i det distrikt, hvor vielsen skal foregå. 
  • at begge parter er fyldt 21 år. Hvis dette ikke er tilfældet, kræves skriftligt samtykke fra den pågældendes forældre. 
  • at parterne ikke er nært beslægtede. 
  • at ingen af parterne allerede er gift.

Myndighederne udsteder herefter en bekræftelse på, at betingelserne for indgåelse af ægteskab anses for opfyldte. Efter vielsen udstedes to vielsesattester, hvoraf parret får den ene, og den anden sendes til myndighederne i distriktet.

En kirkelig vielse skal forrettes i dagtimerne mellem kl. 08.00 og kl. 18.00 og skal overværes af mindst to vidner ud over parret selv og præsten. En borgerlig vielse foregår mellem kl. 10.00 og kl. 16.00 også i overværelse af to vidner.

For indgåelse af ægteskab i Uganda kræves gyldigt pas og visum til Uganda for danske statsborgere samt et certifikat, der viser civilstatus. Den danske bopælskommune udsteder et sådan cerfitikat, som skal legaliseres i Udenrigsministeriet og slutteligt af den danske ambassade i Uganda.

Gebyr for legalisering af certifikater er pr. 1. oktober 2018 120 000 USHS, som skal betales direkte til ambassadens bankkonto (se nedenfor).

For yderligere information om indgåelse af ægteskab i Uganda, følg linket her.

Betaling af gebyrer til ambassaden

Betaling af gebyrer skal ske direkte til ambassadens bankkonto. Kvitteringen fra banken medbringes herefter til ambassaden.

Ambassadens bankoplysninger:

Bank name:               Stanbic Bank
Account number:     9030005699982
Branch name:           Corporate Branch
Currency:                   Uganda Shillings
Sort code:                  040147

Alle Stanbic Banks filialer i Uganda kan anvendes for betaling.