Spring til indhold

Rejsevejledning - Uganda

Rejsevejledning gældende fra: 14.02.2020
Fold alle afsnit udFold alle afsnit sammen

Generel anbefaling

Når du rejser til Uganda, bør du til enhver tid være opmærksom på din personlige sikkerhed, især pga. risikoen for kriminalitet, terror og trafikulykker. De fleste danskere har dog ingen problemer under besøg i landet.

Vær forsigtig hvis du rejser til Karamoja-regionen og til grænseområderne til den Demokratiske Republik Congo og Sydsudan. Der kan ske voldelige sammenstød mellem forskellige stammer. Udlændinge er dog normalt ikke mål for disse angreb. Der er risiko for røveriske overfald.

Vær forsigtig hvis du rejser i grænseområderne til den Demokratiske Republik Congo og Sydsudan. Det omfatter nationalparkerne Queen Elisabeth, Rwenzori Mountains, Kibale Forest, Semliki, Bwindi og Mgahinga. Der er mange flygtninge i området, og situationen er ustabil.

Hvis du vælger at rejse til nogle af de områder og nationalparker, som er nævnt ovenfor, bør du på forhånd undersøge den aktuelle sikkerhedssituation hos de lokale myndigheder, herunder Ugandan Wildlife Authority. Brug anerkendte rejsearrangører og guider med lokalkendskab og erfaring med den type tur du skal på.

I Kina har der været udbrud af lungebetændelse (COVID-19) med en ny type coronavirus siden december 2019. Smittetilfælde er siden blevet registreret i flere andre lande. Nye tilfælde registreres løbende af Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Kontrol (ECDC). I nogle lande uden for Kina har importerede smittetilfælde ført til afgrænsede smittekæder med relativt få tilfælde, men ifølge Sundhedsstyrelsen er der ikke rapporteret om smittespredning i Uganda. Du kan læse mere om coronavirus hos Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

Hvis du rejser til Uganda, kan du blive screenet for sygdomssymptomer i lufthavnen. Hvis du har sygdomssymptomer, kan de lokale myndigheder implementere forebyggende tiltag, herunder isolation. Du bør altid følge de lokale myndigheders anvisninger.

Du bør holde dig opdateret om udviklingen via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejse- eller flyselskab.

Risiko for terror

Der er en middel risiko for terror i Uganda. Ifølge myndighederne har de ved flere lejligheder afværget et antal planlagte terrorangreb.

De seneste terrorangreb fandt sted i juli 2010, hvor Kampala blev ramt af to angreb med over 70 dræbte.

Angreb vil kunne ske uden varsel på steder, der bliver besøgt af mange turister. Du bør være forsigtig på steder, hvor der er mange mennesker. Det kan fx være ved offentlige bygninger, turistattraktioner, indkøbscentre, markeder, hoteller, restauranter, caféer, natklubber og barer.

Ved mange af disse steder gør myndighederne en indsats for at øge sikkerheden bl.a. gennem øget adgangskontrol.

Læs mere om hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

I Kina har der været udbrud af lungebetændelse med en ny type coronavirus (2019-nCoV) siden december 2019. Smittetilfælde er siden blevet registreret i flere andre lande. Nye tilfælde registreres løbende af Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Kontrol (ECDC). Sundhedsstyrelsen vurderer, at der ikke aktuelt sker spredning af smitte med coronavirus uden for Kina. Du kan læse mere om coronavirus hos Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

Kriminalitet

Du bør være meget forsigtig pga. risikoen for kriminalitet. Gadekriminalitet, som fx lomme- og tasketyverier, og tyverier fra hotelværelser og biler er særlig udbredt. Tasketyverier foregår ofte fra forbikørende knallerter.

Du bør undgå at have dyre smykker og andre ting af høj værdi eller mange penge på dig. Du bør i stedet opbevare dem fx i en sikkerhedsboks på hotellet. Vær forsigtig hvis du har dit kamera eller din smartphone fremme på offentlige steder pga. risiko for tyveri.

Du bør undgå at færdes til fods, når det er mørkt.

Hvis du bliver udsat for røveri eller overfald, bør du lade være med at gøre modstand og undgå øjenkontakt med gerningsmanden. Kriminelle kan være bevæbnede og på stoffer.

I nattelivet bør du selv købe dine mad- og drikkevarer og altid holde dem under opsyn. Der er risiko for, at der bliver tilsat bedøvende stoffer. Du kan blive udsat for tyveri og overgreb.

Kreditkortsvindel og røverier ved hæveautomater kan ske. Brug ikke en hæveautomat, hvis du ser noget mistænkeligt i nærheden.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavnen, på caféer og på hoteller, kan du risikere at blive udsat for hacking. Læs mere om IT-sikkerhed på rejsen

Andre sikkerhedsrisici

Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer. Der er især risiko for uroligheder, når der bliver afholdt valg.

Demonstrationer kan opstå uden forudgående varsel og udvikle sig voldeligt. Politiet kan bruge tåregas og gummikugler.

Tag ikke alene på safari eller wildlife ture. Du bør kun anvende anerkendte firmaer og guider med lokalkendskab og erfaring med den type af tur, du skal på. Du kan også tage kontakt til Uganda Wildlife Authority forud for din rejse.

Vi anbefaler, at du til enhver tid holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

Naturkatastrofer

Risikoen for naturkatastrofer er forholdsvis lav.

I den østlige del af Uganda kan der dog ved kraftig regn være risiko for jordskred. Det gælder særligt i distrikterne i og omkring Mount Elgon National Park.

Læs mere om risikoen for naturkatastrofer.

Transport

Du bør være meget forsigtig i trafikken. Det gælder både i de store byer, hvor trafikken er tæt og kaotisk og på landevejene, hvor især lastbiler og busser ofte kører hasarderet.

Veje og biler er ofte i meget dårlig stand, og mange bilister har hverken kørekort eller forsikring. Der sker mange alvorlige ulykker.

Du bør undgå kørsel uden for de større byer, når det er mørkt. Der er risiko for overfald og ulykker.

I de større byer bør du altid køre med låste døre og oprullede vinduer, da tyveri af fx tasker og telefoner ofte sker fra biler, der holder stille i trafikken.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede. Du bør så vidt mulig bestille din taxa fra et hotel eller et taxaselskab.

Kør ikke med motorcykeltaxa (boda-bodas) pga. risiko for uheld og overfald.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Uganda, er du underlagt ugandisk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene kan fx være højere.

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Forholdene i fængslerne er meget vanskelige.

Det er forbudt at ryge på offentlige steder. Selv som turist risikerer du at blive straffet med bøde og/eller fængsel.

Besiddelse af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt. Der er hårde straffe for salg af narkotika.

Homoseksualitet er forbudt. Du kan risikere chikane og anholdelse.

Særligt om indrejse og ophold

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-ugandisk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær hjælp) over for Uganda. Kun hvis Uganda går med til det.

Hvis du har dansk-ugandisk dobbelt statsborgerskab og gerne vil rejse til Uganda, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de ugandiske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan fx være ikke-afsonede straffedomme, værnepligt, der ikke er aftjent eller stempler i pas.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat. Bed om at den danske ambassade eller det nærmeste danske konsulat bliver informeret straks.

For at kunne rejse ind i Uganda skal du kunne vise dokumentation for, at du er vaccineret mod gul feber.

Du skal altid kunne vise gyldigt billede-ID. Du bør altid have en kopi af dit pas på dig og opbevare dit pas et sikkert sted.

Hvis du rejser til Uganda, kan du blive screenet for sygdomssymptomer i lufthavnen. Hvis du har sygdomssymptomer, kan de lokale myndigheder implementere forebyggende tiltag, herunder isolation. Du bør altid følge de lokale myndigheders anvisninger.

Du bør holde dig opdateret om udviklingen via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejse- eller flyselskab.

Læs mere om pas- og visumregler.

Sundhedsforhold

I Kina har der været udbrud af lungebetændelse (COVID-19) med en ny type coronavirus siden december 2019. Smittetilfælde er siden blevet registreret i flere andre lande. Nye tilfælde registreres løbende af Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Kontrol (ECDC). I nogle lande uden for Kina har importerede smittetilfælde ført til afgrænsede smittekæder med relativt få tilfælde, men ifølge Sundhedsstyrelsen er der ikke rapporteret smittespredning i Uganda. Du kan læse mere om coronavirus hos Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

Ugandas sundhedsmyndigheder har den 11. juni 2019 bekræftet et tilfælde af ebola i Kasese-distriktet i den vestlige del af landet. Hold dig opdateret via WHO.

Du kan finde information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Uganda er af ringe standard især uden for de store byer.

Akut læge- og ambulanceassistance er begrænset.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Uganda. 

I Uganda er du hverken dækket af det gule sygesikringsbevis eller det blå EU-sygesikringsbevis.

Læs mere om rejseforsikringer.

Kontakt

Du kan finde kontaktoplysninger til den danske ambassade i Uganda.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Du kan også downloade vores gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der opstår en krise eller lignende i Uganda under din rejse.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Ugandas ambassade i Danmark for yderligere information.

Læs rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Få mere information om sikkerhedssituationen på Ugandas Politis hjemmeside og Twitter (@PoliceUg).

Dato for seneste opdatering

Rejsevejledningen for Uganda er senest opdateret den 14. februar 2020 med redaktionelle ændringer. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.

Kort over Uganda

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning