Skip to content

Elections in Denmark – Information for Danish citizens (in Danish)

Hvis du flytter til udlandet og i forbindelse hermed bliver registreret som udrejst i CPR, kan du normalt ikke optages på valglisten i Danmark og kan derfor ikke deltage i valg i Danmark. Det kan du kun, hvis du tilhører en af de særlige persongrupper, der uanset opholdet i udlandet anses for at have bevaret fast bopæl i riget i valgmæssig henseende.

For at kunne deltage i valg i Danmark skal du være optaget på valglisten. Det bliver du automatisk, hvis du på valgdagen har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og senest på 7.-dagen før valgdagen har fast bopæl i riget.

Hvis du flytter til udlandet og i forbindelse hermed bliver registreret som udrejst i CPR, kan du kun optages på valglisten, hvis du tilhører en af de følgende persongrupper, der uanset opholdet i udlandet anses for at have bevaret fast bopæl i riget i valgmæssig henseende.

Hvem kan optages på valglisten selvom de bor i udlandet?

Det kan personer der opholder sig i udlandet, og som agter at vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen samt følgende persongrupper.

  • Personer der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget
  • Personer der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet som ansat af en dansk offentlig myndighed eller en herværende privat virksomhed eller forening
  • Personer der opholde sig i udlandet som ansat i en international organisation, hvoraf Danmark er medlem
  • Personer der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet af en dansk hjælpeorganisation
  • Personer der opholder sig i udlandet i uddannelsesøjemed
  • Personer der opholder sig i udlandet af helbredsmæssige grunde
  • Personer der opholder sig i udlandet, og som i henseende til tilknytningen til riget må sidestilles med ovennævnte personer
  • Medfølgende ægtefæller, registrerede partnere og faste samlevere til de nævnte personer bevarer deres valgret på samme vilkår

Hvordan og hvornår søger jeg?

Hvis du er registreret som udrejst i CPR og tilhører en af de nævnte persongrupper, skal du søge om at komme på valglisten for at kunne stemme til valg i Danmark.

Det kan du gøre hos din kommune i forbindelse med, at du anmelder udrejse til udlandet. Du kan også hente et ansøgningsskema, som du kan udfylde og sende til din seneste bopælskommune. I visse tilfælde skal kommunen sende ansøgningen videre til Valgnævnet, som afgør visse sager om optagelse på valglisten.

Ansøgningsskema om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der opholder sig i udlandet

Ansøg digitalt om optagelse på folketingsvalglisten via Borger.dk

Ansøgningsskema om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg af personer, der opholder sig midlertidigt i et tredjeland

For at kunne nå at stemme til et valg i Danmark skal din ansøgning være behandlet færdig senest 7 dage før valgdagen. Det vil tage kommunen eller Valgnævnet noget tid at behandle din ansøgning. Du bør derfor sende ansøgningen ind i god til inden næste valg. Bliver du optaget på valglisten, gælder optagelsen som udgangspunkt i 2 år. Du vil få et brev om, hvor længe optagelsen gælder, og om hvad du skal gøre, hvis du vil søge om at få optagelsen forlænget efter udløbet af de 2 år.  

For yderligere information: https://valg.oim.dk/vaelgere/udlandsdanskeres-valgret/

 

Der afholdes Folketingsvalg den 5. juni 2019.  

Der kan stemmes på den danske ambassade i Kampala fra mandag d. 8. maj til fredag den 24. maj kl. 12.00. Der kan stemmes på alle hverdage i tidsrummet 09:00 til 15:00. Der skal medbringes pas som gyldigt ID.

Brevstemmeafgivelse kan også ske hos følgende konsulater:

Burundi: Consulat Royal de Danemark, Route de l'Aéroport-T15, Bujumbura, Burundi
Sidste stemmedag er mandag den 20. maj. Yderligere oplysninger om åbningstider kan findes på følgende link - http://burundi.um.dk/

DRC: Consulate of Denmark, Lubumbashir DR Congo C/o Amato Freres & Cie, Route de la Munama, Lumbashi
Sidste stemmedag er mandag den 20. maj. Yderligere oplysninger om åbningstider kan findes på følgende link -  Madagascar; Consulate of Denmark, Antananarivo (Tananarive) 1 Bis, rue Patrice Lumumba, B.P. 679, Antananarivo 101, Madagascar
Sidste stemmedag er mandag den 20. maj. Yderligere oplysninger om åbningstider kan findes på følgende link - http://madagaskar.um.dk/

 

Der skal medbringes pas som gyldig ID. Valgret til Folketinget har enhver, der er fyldt 18 år, har dansk indfødsret og fast bopæl i riget, eller personer som har ansøgt om at være stemmeberettiget. Der henvises i øvrigt til Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside.

 

Du kan stemme på et parti eller en bestemt kandidat, der stiller op til valget i den storkreds, hvor du bor, det vil sige, hvor du er bopælsregistreret i CPR. Din brevstemme vil blive sendt til din bopælskommune.